Kilpailu- ja valmennustuet

Rovaniemen Urheiluratsastajat ry:n hallitus on päättänyt 29.1.2017 jakaa valmennus- ja kilpailutukea seuraavalla tavalla:

VALMENNUSTUKI:

Rovaniemen Urheiluratsastajat ry kannustaa jäsenistöään tavoitteelliseen ratsastuksen harrastamiseen tukemalla jäsentensä valmentautumista. Rovaniemen Urheiluratsastajat ry myöntää valmennustukea jäsenilleen hakemusten perusteella. Seuran varsinaiset jäsenet voivat hakea tukea tavoitteelliseen valmentautumiseen alla kuvattujen ohjeiden mukaan.

 • Valmennustuki on ratsastajakohtainen.
 • Valmentajalla tulee olla tehtävään sopiva koulutus tai muut meriitit ja kokemus.
 • Valmennustukea voidaan yhdelle ratsastajalle myöntää budjetin sallimissa rajoissa enintään 5 € per valmennuskerta ja enintään 50 € vuodessa.
 • Valmennustuki kohdistuu ainoastaan valmentajan palkkioon (ei esimerkiksi maneesimaksuihin tai matkakuluihin).
 • Valmennustukea ei myönnetä ratsastuskoulun tunneille osallistumiseen.
 • Hakemukset tulee toimittaa vuoden loppuun mennessä ja tuet myönnetään takautuvasti seuraavan vuoden tammikuussa.Hakemuksessa tulee ilmetä:
 • hakijan yhteystiedot ja tilinumero
 • lyhyet perustelut tuen myöntämiselle (kuvaile omat tavoitteesi; ne voivat olla esimerkiksi kilpailulliset tai liikunnalliset ja hyvinvointia lisäävät)
 • valmentajan nimi ja kuvaus hänen pätevyydestä
 • kuitit sekä päivämäärät, jolloin valmennukset ovat olleet

Rovaniemen Urheiluratsastajat ry anoo valmennustukea varten avustusta valtiolta ja kunnalta ja tämän avustuksen perusteella seura pystyy antamaan / myöntämään rahallista tukea seuralaisten valmentautumiseen. Pidätämme oikeuden olla myöntämättä tukea tai pienentää em. rahallista määrää, jos seura ei saa ulkopuolista rahallista tukea ja seuran taloudellinen tilanne ei mahdollista tasapuolista tukea kaikille hakemuksen jättäneille. Valmennus- ja kilpailutukien myöntämisperusteita ja määriä voidaan tarkistaa vuosittain.

KILPAILUTUKI:

Rovaniemen Urheiluratsastajat ry:n myöntää jäsenilleen kilpailutukea. Kilpailutukea voidaan myöntää Rovaniemen Urheiluratsastajat ry:n varsinaisille jäsenille, jotka edustavat seuraa kilpailuissa kaudella johon tuki kohdistuu. Tukea myönnetään seuraavilla perusteilla budjetin sallimissa rajoissa.

1.-tasolla kilpailevia jäseniä tuetaan asettamalla pienempi lähtömaksu seuran jäsenille Rovaniemen Urheiluratsastajien järjestämissä omissa kilpailuissa.

2.- ja 3.- tasolla kilpaileville jäsenilleen (muualla kuin Rovaniemen Urheiluratsastajien omissa kilpailuissa) Rovaniemen Urheiluratsastajat ry myöntää tukea hakemusten perusteella.

Kilpailutukea voi hakea alla kuvattujen ohjeiden mukaan:
 • Kilpailutuki on ratsastajakohtainen
 • 2.- tasolla kolmesta (3) sijoituksesta tai kuudesta (6) hyväksytystä suorituksesta maksetaan kilpailutukena enintään ratsastajan 2. tason kilpailuvan suuruinen summa.
 • 3.- tasolla yhdestä (1) sijoituksesta tai neljästä (4) hyväksytystä suorituksesta maksetaan kilpailutukena enintään puolet yhden 3. tason kilpailuluvan suuruisesta summasta.
 • Hakemukset tulee toimittaa vuoden loppuun mennessä ja tuet myönnetään takautuvasti seuraavan vuoden tammikuussa.Hakemuksessa tulee ilmetä:
 • hakijan yhteystiedot ja tilinumero
 • liitteenä on toimitettava tosite ratsastajan tuloksista niissä kilpailuissa, joissa hän on seuraa edustanut (esimerkiksi tuloste KIPA:sta tai kopio pöytäkirjoista tai tuloslistoista). Tositteen tulee sisältää tiedot joiden perusteella hallitus voi todeta tuen myöntämisen edellytysten täyttyneen (kilpailujen päivämäärät, paikat, lajit, taso, luokat, mahdolliset sijoitukset).

 

Lisäksi Rovaniemen Urheiluratsastajat ry voi myöntää menestyneille ratsastajille vuoden lopussa stipendejä.