Kilpailu- ja valmennustuet

Rovaniemen Urheiluratsastajat ry:n hallitus on päättänyt 11.04.2018 jakaa valmennus- ja kilpailutukea seuraavalla tavalla:

VALMENNUSTUKI:

Rovaniemen Urheiluratsastajat ry kannustaa jäsenistöään tavoitteelliseen ratsastuksen harrastamiseen tukemalla jäsentensä valmentautumista. RoUr myöntää valmennustukea jäsenilleen hakemusten perusteella. Seuran varsinaiset jäsenet voivat hakea tukea tavoitteelliseen valmentautumiseen alla kuvattujen ohjeiden mukaan.

 • Valmennustuki on ratsastajakohtainen.
 • Valmentajalla tulee olla tehtävään sopiva koulutus tai muut meriitit ja kokemus.
 • Valmennustukea jaetaan kahdesti vuodessa. Tukikaudet ovat tammi-kesäkuu ja heinä-joulukuu.
 • Valmennustukea voi saada 5€/valmennuskerta ja enintään 60€ tukikautta kohti.
 • Valmennustuki kohdistuu ainoastaan valmentajan palkkioon (ei esimerkiksi maneesimaksuihin tai matkakuluihin).
 • Valmennustuen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen seuran toimintaan.
 • Valmennustukea ei myönnetä ratsastuskoulun tunneille osallistumiseen.
 • Hakemukset tulee toimittaa tukikauden (kesä- tai joulukuun) loppuun mennessä sähköpostitse seuran hallitukselle osoitteeseen rovaniemenurheiluratsastajatry@gmail.com
 • Vain sähköpostitse lähetetyt hekemukset huomioidaan. Myöhästyneitä tai tiedoiltaan puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Tuet maksetaan takautuvasti heinä- ja tammikuun loppuun mennessä.

Hakemuksessa tulee ilmetä:

 • hakijan yhteystiedot ja tilinumero
 • lyhyet perustelut tuen myöntämiselle (kuvaile omat tavoitteesi; ne voivat olla kilpailulliset tai liikunnalliset ja hyvinvointia lisäävät)
 • valmentajan nimi ja kuvaus hänen pätevyydestään
 • päivämäärät, jolloin valmennukset on pidetty, sekä valmennuksen hinta
 • lyhyt kuvaus siitä kuinka olet osallistunut seuran toimintaan. (Esim. kilpailut, joissa olet ollut talkoilemassa tai tapahtuma, jonka järjestämisessä olet ollut mukana)

Seura pidättää oikeuden olla myöntämättä tukea tai pienentää em. rahallista määrää, jos seuran taloudellinen tilanne ei mahdollista tasapuolista tukea kaikille hakemuksen jättäneille.

KILPAILUTUKI:

Rovaniemen Urheiluratsastajat ry:n myöntää jäsenilleen kilpailutukea. Kilpailutukea voidaan myöntää Rovaniemen Urheiluratsastajat ry:n varsinaisille jäsenille, jotka edustavat seuraa kilpailuissa kaudella johon tuki kohdistuu. Tukea myönnetään seuraavilla perusteilla budjetin sallimissa rajoissa.

1.-tasolla kilpailevia jäseniä tuetaan asettamalla pienempi lähtömaksu seuran jäsenille Rovaniemen Urheiluratsastajien järjestämissä omissa kilpailuissa.

2.- ja 3.- tasolla kilpaileville jäsenilleen (muualla kuin Rovaniemen Urheiluratsastajien omissa kilpailuissa) Rovaniemen Urheiluratsastajat ry myöntää tukea hakemusten perusteella. 

Kilpailutukea voi hakea alla kuvattujen ohjeiden mukaan:

 • Kilpailutuki on ratsastajakohtainen
 • 2- tasolla kolmesta (3) sijoituksesta tai kuudesta (6) hyväksytystä suorituksesta maksetaan kilpailutukena enintään ratsastajan 2-tason kilpailuvan suuruinen summa.
 • 3- tasolla yhdestä (1) sijoituksesta tai neljästä (4) hyväksytystä suorituksesta maksetaan kilpailutukena enintään puolet yhden 3-tason kilpailuluvan suuruisesta summasta.
 • Hakemukset tulee toimittaa joulukuun loppuun mennessä sähköpostitse seuran hallitukselle osoitteeseen rovaniemenurheiluratsastajatry@gmail.com
 • Vain sähköpostitse lähetetyt hekemukset huomioidaan. Myöhästyneitä tai tiedoiltaan puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Tuet maksetaan takautuvasti seuraavan vuoden tammikuussa.

Hakemuksessa tulee ilmetä:

 • hakijan yhteystiedot ja tilinumero
 • liitteenä on toimitettava tosite ratsastajan tuloksista niissä kilpailuissa, joissa hän on seuraa edustanut (esimerkiksi tuloste KIPA:sta tai kopio pöytäkirjoista tai tuloslistoista). Tositteen tulee sisältää tiedot joiden perusteella hallitus voi todeta tuen myöntämisen edellytysten täyttyneen (kilpailujen päivämäärät, paikat, lajit, taso, luokat sekä mahdolliset sijoitukset).

Lisäksi Rovaniemen Urheiluratsastajat ry voi myöntää menestyneille ratsastajille vuoden lopussa stipendejä.

Valmennus- ja kilpailutukien myöntämisperusteita ja määriä voidaan tarkistaa vuosittain.