Kilpailujärjestelmä

Kilpailujärjestelmä kuvaa eritasoisten ratsastuskilpailujen vaatimuksia. Kilpailujärjestelmän mukaan ratsastuskilpailut jaetaan kuuteen ryhmään: 1-5- tason kilpailuihin ja kansainvälisiin kilpailuihin. Kilpaileminen aloitetaan yleensä helpoista 1- ja 2-tason kilpailuista. Sen jälkeen voidaan edetä 3-tasolle ja siitä ylöspäin. Lisätietoja kilpailujärjestelmästä löydät Suomen Ratsastajainliiton sivuilta.

Kaikkiin 1-5-tason ratsastuskilpailuihin osallistumiseen tarvitaan ratsastusseuran jäsenyys. Ratsastaja voi kuulua useampaan seuraan, mutta hän voi edustaa kilpailuissa vain yhtä seuraa. Ratsastajan on edustettava kilpailuissa samaa seuraa koko kalenterivuoden.

Lisäksi tarvitaan kilpailuluvat sekä hevoselle että ratsastajalle kilpailijan tasosta riippuen. Luvat tulee hoitaa kuntoon hyvissä ajoin sekä maksaa niihin liittyvät maksut viimeistään viikkoa ennen ilmoittautumisajan umpeutumista.

Ratsastajan kilpailuluvista löydät lisätietoja täältä.

Kilpailutasot

Harjoituskilpailut on tarkoitettu oman tallin asiakkaille tai seuran jäsenille. Harjoituskilpailuissa luodaan kilpailutilanteen mukaiset olosuhteet ja mahdollisuuksien mukaan käytetään SRL:n virallisia toimihenkilöitä. Tuloksia ei tarvitse julkaista eikä virallista tulospöytäkirjaa tehdä. Ratsukolle voidaan antaa mahdollisuus uusia koko suoritus tai osa siitä. Harjoitustapahtumien/-kilpailuiden luokkavalinnoista, tulosten julkaisemisesta ja palkinnoista päättää järjestäjä. Harjoituskilpailuita voivat järjestää SRL:n jäsentallit ja -seurat. Kypärän käyttö pakollista, mutta muuten asu on vapaa. Kilpailijalta edellytetään SRL:n jäsenyyttä tai Green Cardia vakuutusturvan varmistamiseksi. Harjoituskilpailuihin et tarvitse kilpailulupaa.

1-TASO
1-tason kilpailut on tarkoitettu ensisijaisesti oman seuran ja lähialueen seurojen jäsenille. 1-tason kilpailut ja kilpailukutsut julkaistaan kokonaisuudessaan luokkatietoineen KIPAssa. Vuoden 2017 alusta myös ilmoittautuminen tapahtuu KIPAn kautta, mikä edellyttää ratsastajalta vähintään E-lupaa. E-luvan hinta on 10 € (lisävakuutuksen kanssa 20 €) ja sillä saa kilpailla kaikissa 1-tason kilpailuissa ja luokissa. Ilmoittautumista varten hevosen täytyy löytyä KIPAsta voimassa olevalla numerolla, mutta sen vuosimaksua ei tarvitse maksaa.

1-tason kilpailuiden toimihenkilöinä tulee olla voimassaolevan toimihenkilölisenssin omaavat tuomarit ja ratamestarit. Lisenssiratamestarin sijaan voidaan myös käyttää liiton standardiratoja. Ratsukolle voidaan antaa mahdollisuus uusia koko suoritus tai osa siitä. Kilpailuista julkaistaan viralliset tulokset. Kilpailuita voivat järjestää SRL:n jäsenseurat ja SRL:n kanssa kilpailujärjestämisoikeudesta sopimat tahot. Seurakilpailuissa kypärän käyttö on pakollista, muuten asu on vapaa, paitsi vaativissa kouluratsastusluokissa, joissa käytetään virallista kilpailuasua.

Siirtyäkseen kilpailemaan 2-tasolle, ratsastajalta vaaditaan kvaalit.

Rovaniemen Urheiluratsastajat edellyttää D-lupaa uutena hakevilta 1-tason kilpailuista vähintään kaksi max. 8 virhepisteen suoritusta perusradalta 80cm tasolta, jos haluaa kilpailla 2-tasolla esteratsastuksessa. Kouluratsastuksen osalta vaaditaan 1-tason kilpailuista vähintään kaksi hyväksyttyä suoritusta Helppo B-tasoltaEdellä mainittujen kvaalien lisäksi seura edellyttää sääntökoulutuksen käymistä. 

Jos olet kiinnostunut kilpailemisesta 2-tasolla, ota yhteyttä seuran jäsensihteeriin sähköpostilla jasensihteeri.rour@gmail.com .

2-TASO
Osallistuakseen 2-tason kilpailuihin ratsastaja tarvitsee D-kilpailuluvan, jonka hän hakee seuraltaan. Kilpailijan tulee olla SRL:n jäsen. Ratsastajainliitto suosittelee ja seura edellyttää, että ennen luvan myöntämistä ratsastaja on osallistunut sääntökoulutukseen. D-luvan lunastanut voi kilpailla kaikissa 1–2-tason kilpailuissa ja luokissa kaikissa lajeissa kaikilla alueilla. Hevosen vuosimaksu tulee olla maksettuna kyseiselle kaudelle  ja hevosilla tulee olla voimassaoleva hevosinfluenssarokotus, SRL:n voimassa olevan rokotusohjelman mukaisestiLisäksi ponit tarvitsevat virallisen mittaustodistuksen.

Kilpailun toimihenkilöinä tulee olla voimassaolevan toimihenkilölisenssin omaavat tuomarit ja ratamestarit. Eläinlääkärin ja lääkärin/ensiapuhenkilöstön läsnäolo vaaditaan lajisääntöjen määritelmän mukaan. Kilpailuissa jaetaan raha- ja /tai esinepalkintoja kilpailukutsussa mainituin perustein. Aluekohtaisen kilpailukalenterin ylläpidosta vastaa kukin alue ja kilpailuista julkaistaan viralliset tulokset sekä ylläpidetään rankingseurantaa. 2-tason kilpailuita voivat järjestää SRL:n jäsenseurat ja SRL:n kanssa kilpailujärjestämisoikeudesta sopimat tahot.

3-5-TASO
3-5-tason ratsastuskilpailuihin ratsastaja tarvitsee
seurajäsenyyden sekä A- tai B-kilpailuluvan, jolla voi osallistua myös alemman tason kilpailuihin. Hevosen vuosimaksu tulee olla maksettu kyseiselle kaudelle ja sen on oltava Suomen Hippoksen tai SRL:n kilpailurekisterissä. Lisäksi hevosilla tulee olla voimassaoleva hevosinfluenssarokotus, SRL:n voimassa olevan rokotusohjelman mukaisesti. Poniluokkiin osallistuvilla poneilla pitää olla virallinen mittaustodistus.

Kilpailun toimihenkilöinä tulee olla voimassaolevan toimihenkilölisenssin omaavat tuomarit ja ratamestarit. Eläinlääkärin ja lääkärin/ambulanssin läsnäolo vaaditaan lajisääntöjen määritelmän mukaan. Kilpailuissa jaetaan raha- ja/tai esinepalkintoja kilpailukutsussa mainituin perustein. Kansallisen kilpailukalenterin ylläpidosta vastaa SRL. Kilpailuista julkaistaan viralliset tulokset sekä ylläpidetään rankingseurantaa. 3-5 tason kilpailuita voivat järjestää SRL:n jäsenseurat ja SRL:n kanssa kilpailujärjestämisoikeudesta sopimat tahot. Kilpailuissa käytetään virallista kilpailuasua.

KANSAINVÄLISET KILPAILUT
Suomen Ratsastajainliitto voi järjestää yhteistyössä jäsenseurojensa tai muiden sopimustahojen kanssa kansainvälisiä kilpailuita Suomessa. Kansainväliset kilpailut anotaan kansainväliseltä liitolta (FEI) edellisvuoden syyskuun alkuun mennessä.

Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvat hevoset ja ponit tarvitsevat maksetun vuosimaksun lisäksi FEI-passin sekä rokotukset kansainvälisten vaatimuksien mukaisesti. Lisäksi tarvitaan vuosittainen rekisteröityminen FEI:hin sekä hevoselta että ratsastajalta. Ratsastajalla pitää olla kansainvälinen kilpailulupa, jolla voi kisata myös kotimaan kaikissa kilpailuissa. Ponien korkeus on enintään KV liiton hyväksymä ponin enimmäiskorkeus (mittaustodistuksia ei ole, vaan ponit voidaan tarkastusmitata kansainvälisissä kilpailuissa). Ratsastaja ei voi itse ilmoittautua kansainvälisiin kilpailuihin, vaan osallistumisoikeudesta ja kilpailuun ilmoittamisesta vastaa SRL. Kilpailijan tulee olla SRL:n jäsen.

Kilpailujen avoimuus kotimaisissa kilpailuissa

Kaikille avoimien luokkien lisäksi eri-ikäisille ja eritasoisille kilpailijoille voidaan järjestää omia luokkia. Eri lajeissa on lisäksi määritelty luokkien avoimuuden lisäksi osallistumisoikeuden antavat tulokset, esim. kouluratsastuksessa tulee saavuttaa 60 % tulos 2-tasolta siirtyäkseen 3-5-tasolle (ei koske poneja, junioreita eikä lapsi- ja nuoria ratsastajia heille avoimissa luokissa), esteratsastuksessa vaaditaan kaksi enintään 8 virhepisteen tulosta alkaen 80cm luokista per jokainen 10cm.

Kilpailukutsun perusteella rajoitettavat ryhmiä ovat mm:

* Poniratsastajat: ratsastaja, joka täyttää 16 vuotta saa kilpailla ponilla kalenterivuoden loppuun. Ponin korkeus enintään 148 cm.
* Iso poni: 140,1 – 148 cm
* Pieni poni: alle 140 cm (valjakkoajossa 120 cm ja alle). Esteratsastuksessa pienet ponit hyppäävät tasoituksella. 4 – 6 estettä lasketaan pienille poneilla ja sarjavälit lyhennetään.
* Lapsiratsastajat: 12 – 14v. Kilpailuoikeus hevosilla kansallisiin luokkiin, mikäli kutsussa ko luokka avoin myös lapsiratsastajille. Ratsastaja saa kilpailla 14 v täytettyään kalenterivuoden loppuun lapsiratsastajana.
* Juniorit: 14 – 18 v. Ratsastaja saa kilpailla 18 v täytettyään kalenterivuoden loppuun juniorina.
* Nuoret: 16 – 21 v. Ratsastaja saa kilpailla 21 v täytettyään kalenterivuoden loppuun nuorena ratsastajana.
* Seniorit: 18 v – ja vanhemmat
* Hevoset: 4 v vain aluetaso ja noviisiluokat, 5- ja 6-vuotiaat hevoset. Voidaan rajoittaa vain yhden ikäryhmän kilpailuksi. Kansallisissa kilpailuissa avoin nuorille hevosille on rajattu koskemaan 5- ja 6-vuotiaita hevosia. 4 v hevonen ei saa osallistua kansallisiin luokkiin.
* Kutsun avulla voidaan myös rajata osallistumisoikeutta aikaisempien saavutusten perusteella: Esim. avoin kansallisissa kilpailuissa kilpailemattomille ratsastajille; avoin aluekilpailuissa sijoittumattomille ratsukoille jne.

Hevosen vuosimaksu ja rokotukset

Muistathan, että 2-tasolta ylöspäin hevosellasi tulee olla SRL vuosimaksu maksettuna. Voit tarkastaa hevosesi vuosimaksun tilanteen ja noutaa ohjeet maksua varten osoitteesta http://bit.ly/ratsujenvuosimaksut